Slide background
Slide background
Slide background
Mensen hebben veel invloed op de fysieke leefomgeving. Omgekeerd heeft de fysieke leefomgeving grote invloed op mensen. Het is een permanente zoektocht hoe de mens en zijn omgeving met elkaar in evenwicht kunnen komen. Dat is lastig, omdat er in de huidige tijd grote opgaven zijn op het gebied van woningbouw, energietransitie, biodiversiteit, duurzame ontwikkeling, milieuvervuiling en gezondheid.

Besluiten over onze leefomgeving zijn complex: er spelen veel belangen en (politieke en maatschappelijke) standpunten zijn vaak al ingenomen. De juridische kant is complex van zichzelf, maar slechts een deel van de werkelijkheid. Als je alleen maar doet wat moet, doe je het dus nog niet goed. De Omgevingswet wil de juridische kant eenvoudiger en beter maken met het oog op het halen van beleidsdoelen. Besluiten moeten daarbij met en niet alleen voor mensen worden genomen. Dat spreekt mij aan, maar is een complexiteit op zich.

Het antwoord op onzekerheid en complexiteit is visie, kennis én kunde.

Mijn bedrijf is in 1995 ontstaan uit nieuwsgierigheid naar het toen al complexe speelveld van ruimtelijke ontwikkeling. Daar hoorde voor mij meteen het besef bij, dat de beste ontwikkeling een duurzame ontwikkeling is. Dat is een ontwikkeling die de komende generaties niet de mogelijkheid ontneemt om in vergelijkbare mate als wij dat kunnen in hun behoeften te voorzien.

Ik wil de complexiteit begrijpelijk en hanteerbaar maken voor iedereen: de bestuurder, beslisser, beleidsmaker, initiatiefnemer of bewoner. Want alleen als we elkaar vinden en begrijpen en het anders gaan aanpakken, kunnen we de opgaven van onze tijd aan.

Nederland mooier, beter en duurzaam maken, liefst op een aansprekende manier. Daar gaat het mij om. 

GUN
uzelf actuele kennis, koop mijn boeken!
MENSELIJK
Oog voor mens en omgeving binnen de juridische puzzel.
NIEUWE STRUCTUREN
RO gaat nog te veel over de geijkte paden. Durf die los te laten.
DRAAGVLAK
RO bekijk je vanuit alle invalshoeken. Alleen dan krijg je mensen mee.
WAT VINDEN ANDEREN?
Ik was onder de indruk van de enorme energieke wijze waarop je de zaken presenteerde. En ook nog op heldere wijze. Dat genereert in mij een extra drive om me hier goed in te gaan verdiepen. Top!
L. van den Beucken, gemeenteraadslid Venlo