Slide background
Slide background
Slide background
Mensen hebben veel invloed op de fysieke leefomgeving. Omgekeerd heeft de fysieke leefomgeving grote invloed op mensen. De zoektocht van dit moment is hoe de mens en zijn leefomgeving met elkaar in evenwicht kunnen komen. Oftewel: hoe veranderen we onze samenleving in een duurzame samenleving met een circulaire economie.

Besluiten over onze leefomgeving zijn complex: vanwege de vele belangen die moeten worden afgewogen en de moeilijke opgaven die er liggen. De juridische kant daarvan is ingewikkeld. Veel mogelijkheden zijn daardoor niet zomaar voor iedereen zichtbaar. De Omgevingswet wil het omgevingsrecht voor de mensen eenvoudiger en beter maken. Voor overheden wordt het er - ook met deze wet - (voorlopig) niet eenvoudiger op. Hopelijk wel beter. Het antwoord op de onzekerheid die de huidige tijdgeest en de nieuwe wetgeving oplevert, is visie, kennis én kunde.

Mijn bedrijf is in 1995 ontstaan uit nieuwsgierigheid naar het complexe speelveld van ruimtelijke ontwikkeling. Daar hoorde van meet af aan het besef bij, dat de beste ontwikkeling een ontwikkeling naar een duurzame samenleving is. Ervaring met het werken in dit speelveld bracht de ambitie voort om de complexiteit te vertalen naar begrijpelijke informatie voor iedereen: de bestuurder, beslisser, beleidsmaker, initiatiefnemer of bewoner. Want alleen als we elkaar vinden en begrijpen kunnen we de veranderingen aan.

Nederland mooier, beter en duurzaam maken. Daar moeten we nu mee beginnen. 

GUN
uzelf actuele kennis, koop mijn nieuwe boek!
MENSELIJK
Oog voor mens en omgeving binnen de juridische puzzel.
NIEUWE STRUCTUREN
RO gaat nog te veel over de geijkte paden. Durf die los te laten.
DRAAGVLAK
RO bekijk je vanuit alle invalshoeken. Alleen dan krijg je mensen mee.
WAT VINDEN ANDEREN?
Ik was onder de indruk van de enorme energieke wijze waarop je de zaken presenteerde. En ook nog op heldere wijze. Dat genereert in mij een extra drive om me hier goed in te gaan verdiepen. Top!
L. van den Beucken, gemeenteraadslid Venlo